Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 1: MĂNG NON

Tập đọc: Đơn xin vào đội

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Trong bài học tập đọc trước, cô Kiều Anh đã hướng dẫn chúng mình học bài Tập đọc: Hai bàn tay em; trong bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Đơn xin vào đội. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả.
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Giới thiệu chung
  • Hình thức và bố cục
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
 • Tìm hiểu nội dung
 • Cách trình bày
  • Phần đầu
  • Phần hai và phần cuối
 • Hoạt động củng cố
X