Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 2: MĂNG NON

Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn/ ăng

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Bài học trước các con đã được cô giáo hướng dẫn học bài Tập đọc: Ai có lỗi?, trong bài học này cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn chúng mình làm các bài tập chính tả ở bài Chính tả: Nghe - viết: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ nhé!
Cô Kiều Anh chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập kiến thức cũ và giới thiệu bài mới
  • Bài 1: Chính tả: Ai có lỗi?
  • Bài 2: Tìm các từ chứa tiếng có vần uêch và uyu
  • Bài 3: Điền vào chỗ trống
X