Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 3: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ ch, dấu hỏi/ dấu ngã. Bảng chữ

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và gới thiệu bài mới
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
X