Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại và cũ và giới thiệu bài mới
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
    • Câu 1
    • Câu 2 - 3
  • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 803

Chưa có thông báo nào