Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Giới thiệu chung
  • Tác giả, bố cục và luyện đọc
  • Giải nghĩa từ khó
 • Tìm hiểu nội dung
  • Câu 1 - 2
  • Câu 3 - 4
 • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 252

Chưa có thông báo nào