Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Giới thiệu chung
  • Tác giả, dịch giả và bố cục
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
 • Tìm hiểu nội dung
  • Nội dung phần 1, 2, 3
  • Nội dung phần 4
 • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MÁI ẤM

Tập đọc: Người mẹ

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 448

Chưa có thông báo nào