Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ
  • Bài 1: Nghe - viết: Người mẹ
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Người mẹ. Phân biệt d/r/g, ân/âng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 253

Chưa có thông báo nào