Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 4: MÁI ẤM

Mở rộng vốn từ: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình
  • Bài 2: Xếp các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp
  • Bài 3
X