Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Trò chơi khởi động
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MÁI ẤM

Chính tả: Nghe - viết: Ông ngoại. Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/ âng

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 178

Chưa có thông báo nào