Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung bài học
    • Đoạn 1, 2
    • Đoạn 3, 4
  • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Người lính dũng cảm (tiếp theo)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 729

Chưa có thông báo nào