Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 5: TỚI TRƯỜNG

Tập đọc: Người lính dũng cảm

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu chung
  • Tác giả, bố cục
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
 • Nội dung bài học
  • Đoạn 1, 2
  • Đoạn 3, 4
 • Ý nghĩa bài học
X