Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 392

Chưa có thông báo nào