Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 119

Chưa có thông báo nào