Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi (tiếp theo)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 263

Chưa có thông báo nào