Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 11: QUÊ HƯƠNG

Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X