Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc: Nắng phương Nam

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X