Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 405


Các con thân mến!
Trong bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao. Chúc các con học tập hiệu quả!

Chưa có thông báo nào