Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Trong bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao. Chúc các con học tập hiệu quả!

Trao đổi bài (0)

X