Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 12: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Chúng mình đã được cô Kiều Anh hướng dẫn học bài Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm, trạng thái. So sánh. Bài học này, chúng ta hãy đến với bài Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam. Khi tham gia học tập, các con chú ý lắng nghe cô giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao. Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X