Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc Người con của Tây Nguyên

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, các con sẽ được cô Kiều Anh hướng dẫn học bài Tập đọc: Người con của Tây Nguyên. Vậy tại sao bài học lại tên là Người con của Tây Nguyên và nhân vật đó là ai? Mời các con học bài để được cô giáo hưởng dẫn và giải đáp. Khi tham gia học tập, chúng mình chú ý lắng nghe cô giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tập hiệu quả!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X