Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Bài học trước cô giáo đã hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Người con của Tây Nguyên. Bài học này, cô Kiều Anh sẽ cùng chúng mình đến với bài Chính tả: Nghe - viết: Đêm trăng Tây Hồ. Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/ dấu ngã. Các con hãy lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao. Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

X