Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!

Ở bài học này cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Vàm Cỏ Đông. Các con hãy tìm hiểu xem Vàm Cỏ Đông có những nét đẹp nào nhé!
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X