Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

Độ dài: 69 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Ở bài Tập đọc trước, chúng mình đã được cô giáo hướng dẫn học bài: Người liên lạc nhỏ. Trong bài học hôm nay, cô Kiều Anh sẽ cùng các con học bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao, các con nhé!
Chucsc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X