Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 14: ANH EM MỘT NHÀ

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao. Vậy trường tiểu học ở vùng cao có gì giống và khác trường tiểu học ở vùng đồng bằng? Các bạn nhỏ ở đó học tập và rèn luyện như thế nào? Để tìm hiểu nội dung, mời các con vào bài tập đọc này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X