Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 215