Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Tập đọc: Hũ bạc của người cha

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học hôm nay, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X