Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học của chúng mình đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X