Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 15: ANH EM MỘT NHÀ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 198


Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học của chúng mình đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào