Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 16: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tập đọc: Về quê ngoại

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Tập đọc: Về quê ngoại. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tập hiệu quả!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X