Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 16: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị - Nông thôn. Dấu phẩy. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X