Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 16: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tập đọc: Ba điều ước

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô gióa sẽ cùng các con học bài Tập đọc: Ba điều ước. Các con có thắc mắc: Vì sao bài học lại có tên như vậy không? Ba điều ước này là ba điều ước về điều gì nhỉ? Vậy để giải đáp những thắc mắc đó, mời các con tham gia vào bài học này nhé!
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X