Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả tốt.

Trao đổi bài (0)

X