Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

Độ dài: 51 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Các con có biết nghề thêu có từ bao giờ không? Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Ông tổ nghề thêu để các con biết nghề thêu bắt nguồn từ đâu, ai là người đầu tiên của nước ta biết đến nó. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ nhé.
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X