Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 21: SÁNG TẠO

Tập đọc: Người trí thức yêu nước

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Người trí thức yêu nước. Các con hãy chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X