Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 25: LỄ HỘI

Tập làm văn: Kể về lễ hội

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Kể về lễ hội. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X