Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 26: LỄ HỘI

Chính tả: Nghe - viết: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X