Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 28: THỂ THAO

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một bản tin thể thao trên báo, đài

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một bản tin thể thao trên báo, đài. Các con hãy chú ý theo dõi và lắng nghe cô giáo giảng bài để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một bản tin thể thao trên báo, đài
X