Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 29: THỂ THAO

Tập đọc: Bé thành phi công (Tiếp theo)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 229


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bé thành phi công. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào