Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 29: THỂ THAO

Tập đọc: Bé thành phi công

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Bé thành phi công. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X