Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 29: THỂ THAO

Chính tả: Nghe - viết: Lời kếu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Lời kếu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X