Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 29: THỂ THAO

Chính tả: Nghe - viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 196


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Lời kếu gọi toàn dân tập thể dục. Phân biệt s/x, in/inh. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào