Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 30: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X