Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 30: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập đọc: Ngon lửa Ô-lim-pích

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Kiều Anh sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Ngon lửa Ô-lim-pích. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X