Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 31: NGÔI NHÀ CHUNG

Chính tả: Nhớ - viết: Bài hát ai trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 110

Các con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ - viết: Bài hát ai trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã. Các con cùng tham gia vào bài học cùng cô giáo nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào