Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 31: NGÔI NHÀ CHUNG

Chính tả: Nhớ - viết: Bài hát ai trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ - viết: Bài hát ai trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã. Các con cùng tham gia vào bài học cùng cô giáo nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X