Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 32: NGÔI NHÀ CHUNG

Tập đọc: Cuốn sổ tay

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung và Tổng kết
X