Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 32: NGÔI NHÀ CHUNG

Chính tả: Nghe - viết: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 118

Chưa có thông báo nào