Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 32: NGÔI NHÀ CHUNG

Chính tả: Nghe - viết: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X