Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 32: NGÔI NHÀ CHUNG

Chính tả: Nghe - viết: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 84

Chưa có thông báo nào