Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 33: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô Kiều Anh sẽ cùng các con học bài Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi. Các con hãy chú ý theo dõi và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X