Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 33: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Các con hãy chú ý theo dõi bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X