Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 33: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tập đọc Quà của đồng nội

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Quà của đồng nội. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X