Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 34: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Các con có biết chú Cuội sống ở đâu không? Bài giảng này, các con sẽ cùng với cô Kiều Anh đi tìm hiểu về Sự tích chú Cuội cung trăng để biết chú Cuội sống ở đâu nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết và Tổng kết
X