Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng

TUẦN 34: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 94

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng của cô giáo và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào