Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Bài 1: Ôn tập giữa học kì I (Phần 1)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Vậy là chúng mình đã trôi qua 8 tuần học về các chủ điểm. Trong tuần 9, các con sẽ cùng với cô Kiều Anh đi ôn tập lại các kiến thức đã học. Ở bài học: Ôn tập giữa học kì I (Phần 1) này, cô giáo sẽ giúp các con hệ thống lại một số kiến thức trọng tâm của các phần. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc ôn tập đạt hiệu quả.
Chúc các con học tập tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập đọc
  • Luyện từ và câu
  • Tập làm văn
X