Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 02. Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp.

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập minh họa
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
X