Toán 9 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đưa một thừa số ra ngoài dấu căn
  • 2. Đưa một thừa số vào trong dấu căn
  • 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn
  • 4. Trục căn thức ở mẫu
Nhấn để bật tiếng
X

[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG 01. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bài 03. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 12.757

Nội dung bài học:

- Giới thiệu một số lý thuyết về Biến đổi đơn giản biểu thức của căn bậc hai.
- Hướng dẫn giải một số bài toán về cách đưa thừa số vào trong dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào