Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Các ví dụ về tập hợp
  • Cách kí hiệu và viết tập hợp, liệt kê các phần tử
  • Ghi nhớ
  • Chỉ ra tính chất đặc trưng, chú ý
 • Bài tập
  • Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 01. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 28.737


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào