Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Phép trừ hai số tự nhiên
    • Phép chia hết và phép chia có dư
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 06. Phép trừ và phép chia

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 11.054


Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Phép trừ và phép chia

- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.

Lưu ý khi học bài giảng:

- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.

- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào