Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 06. Phép trừ và phép chia

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:

- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Phép trừ và phép chia

- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.

Lưu ý khi học bài giảng:

- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.

- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (26)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Phép trừ hai số tự nhiên
    • Phép chia hết và phép chia có dư
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập 1, 2
X