Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 17. Ước chung lớn nhất

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Ước chung lớn nhất
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (7)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Ước chung lớn nhất
  • Định nghĩa
 • Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Các tìm ước chung qua ước chung lớn nhất
  • Ví dụ
 • Bài tập vận dụng
  • Bài 1, 2
X